אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תנ"ך לחטיבת הביניים : יציאת מצרים - כיתה ז
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 36 ש"ח