אפשרויות רכישה

שם המוצר:  אל תדאגי, יהיה בסדר!
כיתה:  א' - ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר 
מחיר: 15 ש"ח