אפשרויות רכישה

שם המוצר:  גאומטריה לבית הספר היסודי (לכיתה א)
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח