אפשרויות רכישה

שם המוצר:  הכל חדש : ספר ג' - ללימוד העברית וראשית הקריאה לתלמידים עולים בכיתות ד - ו
כיתה:  ד' - ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים