אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'סימני התחלקות ב-10, ב-5 וב-2; המספרים עד 10,000 – חלק ב; עיגול מספרים
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7.9 ש"ח