אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'כפל עד 10,000
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8.5 ש"ח