אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'חילוק עם שארית; ישר המספרים; שברים יסודיים
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9.1 ש"ח