אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'המספרים עד 10,000 – חלק ג
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7.9 ש"ח