אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'גימטרייה, חוקי פעולות
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 4.2 ש"ח