אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'בעיות השוואה (כפל וחילוק) ובעיות דו-שלביות
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3.6 ש"ח