אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'ביסוס הכפל והחילוק ובעיות מילוליות
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 5.5 ש"ח