אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ג'חקר נתונים – השכונה שלי
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3.7 ש"ח