אפשרויות רכישה

שם המוצר:  הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים : מערכות ספרתיות
כיתה:  י'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13 ש"ח