אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'המספרים עד מיליון
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 14.2 ש"ח