אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מערכות חשמל : תורת החשמל, כרך ב'
כיתה:  י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 16 ש"ח