אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מבוא לרובוטיקה
כיתה:  י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 22 ש"ח