אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'גאומטריה לכיתה ד'
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 32.4 ש"ח