אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ויקרא - צו : ספר ויקרא - פרקים א - ח (חוברת עבודה)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8.3 ש"ח