אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ביום השמיני : ספר ויקרא - פרקים ט - יא (חוברת עבודה)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8.3 ש"ח