אפשרויות רכישה

שם המוצר:  דת חברה ומדינה בישראל
כיתה:  ט' - י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט 
מחיר: 17.1 ש"ח