אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'שברים - חלק ב'
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 15.4 ש"ח