אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'כפל, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, חזקות
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11.8 ש"ח