אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'חקר נתונים וניתוח סיכויים
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7.7 ש"ח