אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'חילוק, סימני התחלקות, גימטרייה
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12.6 ש"ח