אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד'בעיות מילוליות דו-שלביות
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3.1 ש"ח