אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קדושים תהיו : ספר ויקרא - פרק יט (חוברת עבודה)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8.1 ש"ח