אפשרויות רכישה

שם המוצר:  אמור - בהר - בחוקותי : ספר ויקרא - פרקים כג, כה, כו (חוברת עבודה)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10.1 ש"ח