אפשרויות רכישה

שם המוצר:  אחרי מות : ספר ויקרא - פרקים טז - יח (חוברת עבודה)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8.3 ש"ח