אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ועוד אחת החדשה : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו'כיתה ו - חלק 4 : בעיות התאמה בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים, יחידות מידה; אחוזים (הכרה), בעיות של ח
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 27.6 ש"ח