אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ועוד אחת החדשה : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו'כיתה ו - חלק 2 : השבר כמנת שלם בשלם, כפל שברים פשוטים, חילוק שברים פשוטים, כפל מספרים עשרוניים, חילו
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 30.7 ש"ח