אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ועוד אחת החדשה : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו'כיתה ו - חלק 1 : בעיות התאמה במספרים טבעיים; יחידות מידה, יחס, קנה מידה, שברים פשוטים ומספרים עשרוני
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 29.9 ש"ח