אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסעות בזמן : בונים מדינה במזרח התיכון
כיתה:  י"א - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 17 ש"ח