אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסע אל העבר : יוון, רומא וירושלים
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 46 ש"ח