אפשרויות רכישה

שם המוצר:  לחיות יחד בישראל ד' : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 22.6 ש"ח