אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עולם התזונה: בצמחים, בבעלי חיים ובאדם
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 36 ש"ח