אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסעות בזמן : משלום למלחמה ולשואה
כיתה:  י' - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 51 ש"ח