אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסע במרחבי האטמוספרה: מזג אוויר ואקלים - פרקים נבחרים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 40 ש"ח