אפשרויות רכישה

שם המוצר:  אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 50 ש"ח