אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13.6 ש"ח