אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסביב לים התיכון : ספר לימוד בגאוגרפיה
כיתה:  ה' - ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח