אפשרויות רכישה

שם המוצר:  אנשים ויישובים : ספר לימוד בגאוגרפיה
כיתה:  ז' - ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 50 ש"ח