אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ערים וקהילות
כיתה:  י' - י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח