אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
כיתה:  י' - י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11.8 ש"ח