אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
כיתה:  י' - י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 20.3 ש"ח