אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עכשיו עברית ט – סביבה + חוברת מלווה
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 50 ש"ח