אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עכשיו עברית ח – סביבה + חוברת מלווה
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 60 ש"ח