אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עכשיו עברית ז – סביבה + חוברת מלווה
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 60 ש"ח