אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קוד פלוס 3 – סביבה + חוברת מלווה
כיתה:  ד' - ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 49 ש"ח