אפשרויות רכישה

שם המוצר:  פלא טבע ג' – סביבה + חוברת מלווה
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 49 ש"ח