אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים ב' – סביבה + חוברת מלווה
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 82 ש"ח